GİZEM DOĞAN

P4C UZMANI

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli kurumsal firmaların finans bölümlerinde çalıştı. Edebiyata, felsefeye, çocuk eğitimine ilgisi olduğundan bu dalda kendini geliştirmek istedi. Toplum Sorunlarını Araştırma Merkezi bünyesinde İnsan Hakları, Kadın Hakları ve Pozitif Ayrımcılıkla ilgili eğitim alıp Avrupa Birliği Projesi ile bu eğitimleri Doğu Anadolu’nun dokuz ilinde lise ve üniversite öğrencileriyle paylaştı. Farklı şehirlerde farklı kültürlerden gelen öğrencilerle buluşmak ufkunu genişletti ve Avrupa ve Amerika’daki eğitim sistemlerini incelemeye başladı. Kızının da okula başlamasıyla birlikte, aklında eğitim ve çocukların öğrenme metodlarıyla ilgili soru işaretleri dolaştı.
Çocuğunun sorgulamasını, araştırmasını isterken Amerika’da bu sorgulayıcı, araştırmacı eğitim sisteminin yıllardır uygulandığını görerek P4C pedagojisi ile tanışan eğitmenimiz, Pearson onaylı P4C Eğitim Uzmanı sertifikasını aldı.
Her çocuğun özel olduğuna, her çocuğun sorgulayıp cevapları buldukça öğrendiğine, olgunlaştığına, gelişip serpildiğine inanan eğitmenimiz bir veli olarak da “Yaşasın P4C!” diyor. Kolaylaştırıcısı olduğu her P4C buluşmasından sonra yeni nesile duyduğu hayranlığın bir kat daha arttığını söylüyor ve ekliyor: “Doğru yöntemlerle, çocuklarımızın her biri alanında yenilikler yaratan özgür, güvenli ve mutlu bireyler olabilir.”